auf Deutsch  in english  på svenska            Webbkarta       Länksamling       Logga in       Bli medlem
 


Arkiv


Skärgården i media

17 Februari 2010

Skärgården i media

Nu har Kung Bore på allvar etablerat sig i skärgården. Isen ligger stadig i innerskärgården och är bitvis dryga 25cm tjock. Vintern kom i mitten av december och för skärgårdsbefolkningen innebär det att man måste färdas med andra tänkbara fordon än båt.

När isen inte håller är det hydrokopter eller svävare som gäller. När den är tillräckligt tjock så går det åka med fyrhjuling och skoter....om det inte är för
mycket snö och stöp på isen. Problematik uppstår när det krävs transport av sjuka och varken skoter eller hydrokopter tar sig fram.

Här finns länkar till artiklar i media som berör transporter i skärgården.

» Akut sjuk i skärgården kom till sjukhus tack vare privat svävare(Vinter 2006)

» Svävaren en livlina som måste fungera

» Vi behöver en svävare även i södra skärgården

» Kommunen behöver en svävare

» Vem ansvarar för skärgården på vintern?

» Vattnet är skärgårdens allmänna väg

» Bristen på offentlig styrning äventyrar besöksnäringen


Den 3 mars kl 18.30 bjuder Västerviks kommun in till ett viktigt möte om skärgården i kommunens nya översiktsplan. Mötet äger rum på Futurum i Västervik och välkomna är både boende i skärgården och andra skärgårdsintressenter.

Översiktsplanen är vägledande för många av de beslut som fattas av kommun, men även av länsstyrelsen. Planen är också oerhört viktig för att peka ut
vilken viljeinriktning kommunen har, exempelvis angående service, kommunikationer, framtida byggnationer, var det ska bo människor, var det inte ska göra det osv. Mötet är jätteviktigt om man vill vara med att påverka utvecklingen av hela kommunen i stort men på just det här mötet i synnerhet skärgården! Välkomna!
» Inbjudan

Ett exempel på strandskyddets problematik för skärgårdsbefolkningen.
» Strandskydd mot fast befolkning  »  Till arkivet
 
 © Åsa Nilsson www.eyecraft.biz