auf Deutsch  in english  på svenska            Webbkarta       Länksamling       Logga in       Bli medlem
 


Befolkning


Antalet öar, kobbar och skär längs med Smålandskusten uppgår till omkring 3000. Av dem är bara ett nittiotal bebodda idag eller har varit bebodda någon gång under 1900-talet. Det gör Smålands skärgård till en av de minst exploaterade i Sverige. På vissa håll kan man resa långa sträckor längs med kusten utan att se ett enda hus eller människa. Men visst lever skärgårdarna, om än med färre antal bofasta än förr. Man räknar med att omkring 250 personer bor året runt på öar utan fast landförbindelse i Småland och de flesta av dem finns i Tjust. Räknar man med antalet som bor på öar med bro ökar siffran något. Medelåldern är relativt hög, med många i åldern 50-70 år, få inom spannet 20-29 år men fler barn och vuxna över 30 år. Närmare 30 % av de näringsverksamma i skärgården försörjer sig på areella näringar som fiske, jord- eller skogsbruk. Transport är en viktig näringsgren, liksom byggverksamhet och besöksnäringen, som växer i betydelse. Skärgårdsbefolkningen har traditionellt alltid varit mångsysslare och det har varit naturligt att nyttja de olika förutsättningar som finns. Idag är det exempelvis många som kombinerar försörjning av jordbruk eller fiske med service och besöksnäring, liksom eget företagande med pendling till lönearbete på fastlandet. 
 © Åsa Nilsson www.eyecraft.biz