auf Deutsch  in english  på svenska            Webbkarta       Länksamling       Logga in       Bli medlem
 


Smålands skärgård


Skärgården är kronan på verket i Smålands mångskiftande landskap av djupa skogar, vidsträckta vidder, små odlingslandskap och många sjöar och vattendrag. Längs drygt 14 av den 25 mil långa Smålandskusten finns det lapptäcke av djupt inskurna havsvikar och tusentals öar som bildar skärgården.

Den norra delen av skärgårdsområdet ansluter mot Gryts skärgård i södra Östergötland. I sydlig riktning sträcker sig skärgården ned till Pataholm som ligger direkt norr om gränsen mellan Kalmar och Mönsterås kommun. Det betyder att skärgården sträcker sig över kommunerna Västervik, Oskarshamn och Mönsterås.

Skärgårdsområdet har sin största utbredning i Västerviks kommun och i den norra delen av Oskarshamns kommun. Skärgården i Västerviks kommun kallas Tjust skärgård som går över i Misterhults skärgård i Oskarshamns kommmun.


 
 © Åsa Nilsson www.eyecraft.biz