auf Deutsch  in english  på svenska            Webbkarta       Länksamling       Logga in       Bli medlem
 


Resa och transporter i skärgården


Att transporter av gods och människor fungerar i skärgården är av yttersta vikt för en levande skärgård. Utan fungerande kommunikationer finns inga möjligheter för människor att leva och verka på öarna. Dagens transporter på öarna skiljer sig något mellan olika skärgårdsområden, bland annat beroende på vilken kommun man tillhör och vilket befolkningsunderlag som finns. På den här sidan hittar du information om persontransporter, vintertransporter och tyngre transporter i skärgården. Du kan också klicka på länken nedan för att läsa mer om vilka företag som arbetar med resor och transporter i skärgården.

Se skärgårdsföretagana här. 
 © Åsa Nilsson www.eyecraft.biz